Stichting Autisamen

 


Welkom bij stichting Autisamen. Samen autisme, vriendschappen in plaats van isolement!


UPDATE IVM CORONAVIRUS

02-09-2020

Wij volgen de adviezen en maatregelen van de overheid tegen verspreiding van het virus en hebben daarom met het bestuur van Stichting Autisamen besloten om voorlopig nog geen activiteiten te organiseren. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en zullen jullie op de hoogte houden wanneer we weer activiteiten gaan organiseren. 

Wij wensen iedereen alle goeds en hopen jullie op een later tijdstip weer in goede gezondheid te zien. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Voor vragen en/of informatie kunnen jullie ons bereiken via ons mailadres  autisamen@gmail.com


 

In april 2014 zijn wij gestart met project Autisamen en in oktober 2018 hebben wij Stichting Autisamen opgericht. Het idee is gekomen door onze kinderen. We hebben allen kinderen met de diagnose autisme spectrum stoornis. 

Ons doel is om kinderen met autisme, hun ouders, broertjes en zusjes in contact met elkaar te brengen en zo te ondersteunen bij hun sociale omgang, maar vooral plezier te laten beleven aan dit contact. Onze uitvalsbasis is Katwijk, Oegstgeest, Leiden, Teylingen en omgeving.


We willen uitdrukkelijk aangeven dat wij geen organisatie zijn die zich richt op begeleiding of behandeling. We zetten onze ervaringsdeskundigheid in om activiteiten voor de kinderen auti-proof te maken. We vragen daarom altijd van ouders dat zij zorgen voor de begeleiding van hun kinderen bij de activiteiten. Verder organiseren we de activiteiten uit eigen middelen en vragen we een kleine bijdrage bij de activiteiten. Wil je graag weten welke activiteiten er georganiseerd worden, bekijk dan onze activiteiten agenda met de planning en meer informatie. Foto's van de activiteiten die geweest zijn.

Wil je graag deelnemen aan een activiteit, mail ons dan even via autisamen@gmail.com. Je wordt dan op de mailinglijst gezet en krijgt via de mail de uitnodigingen. 

Graag tot ziens !

 

Vrienden van Autisamen

Voor 25,00 euro per jaar kunt u vrienden van Autisamen worden. U ontvangt aan het einde van ieder jaar een brief of u ons nog financieel wilt blijven steunen, het is dus geen lidmaatschap of vaste jaarlijkse donatie door middel van afschrijving. U ontvangt als dank een kleine attentie en 4 keer per jaar ontvangt u in uw mailbox onze nieuwsbrief. Uw hulp is erg welkom!

Ons rekeningnummer (IBAN) is : NL40RABO 0334294800 t.n.v. Stichting Autisamen


KvK nummer 72860952

Stichting Autisamen

Mirelle Kester- van der Nol, voorzitter

Mirjam de Mooij- Brugman, secretaris/penningmeester

 

 

 

 

 

Er kunnen foto's of filmopnames worden gemaakt tijdens onze activiteiten. Ook uw zoon/dochter kan hierop te zien zijn.  Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor kinderen schade kunnen ondervinden. Indien u bezwaar heeft tegen het maken van beeldmateriaal kunt u dit voorafgaande aan de activiteit kenbaar maken via autisamen@gmail.com

 

Disclaimer 

Informatie op deze site

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel Autisamen er naar streeft om correcte en actuele informatie te geven, kan zij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment, waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Autisamen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Autisamen  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

E-mail
Info