Stichting Autisamen

Samen autisme, vriendschappen in plaats van isolement!

Over ons

In contact zijn met andere personen is iets dat erg moeilijk is voor kinderen met autisme. De kinderen zijn zeer prikkelgevoelig, contact maken is lastig en/of ze kunnen door het vasthouden aan hun eigen ideeën moeilijk samen spelen. Ook communicatie is lastig voor kinderen met autisme. Hierdoor is het contact met leeftijdgenoten beperkt en contact met kinderen zonder autisme is er vaak helemaal niet. Doordat de kinderen autisme hebben is het ook voor ouders moeilijk om aansluiting te houden met hun eigen sociale contacten.

Dit bracht ons op het idee om activiteiten te organiseren zoals sport- en spelmiddagen, waarbij de kinderen met elkaar activiteiten kunnen doen op hun eigen niveau en op een veilige manier. We willen de kinderen plezier laten beleven, maar ook sociale uitdagingen en sociale ervaringen geven die ze meer zelfvertrouwen geven. Ouders worden hierbij uitgenodigd om hun kinderen te begeleiden. De ouders zijn zo deelgenoot aan het plezier. Ze hoeven zich niet opgelaten te voelen voor de andere manier van samenspelen. We snappen elkaar en kunnen elkaar tot steun zijn.

Onze ervaring van afgelopen jaar is dat het samen dingen doen een goede aanvulling geeft op de professionele hulp. De kinderen beleven veel plezier met elkaar en krijgen inzicht dat ze op dat vlak meer kunnen dan dat ze zelf denken of durven. Het helpt de kinderen ook om beter met elkaar om te gaan.  De leerstof sociale vaardigheden training (sova-training) wordt door de kinderen ingebracht en ze oefenen met vragen en gesprekjes, maar ook wennen ze aan prikkels die andere kinderen hebben en aan die anderen bij hun oproepen. Voor de kinderen en de ouders creëren we op deze manier ook een sociaal netwerk en vriendschappen voor de gezinnen en de kinderen. De ouders en kinderen kunnen natuurlijk zelf bepalen wat ze hiermee doen, maar je kunt denken aan extra speelafspraakjes of de moeders spreken samen af, omdat het klikt en ze gezamenlijke interesses hebben.

 

 

 

 Wat vinden wij auti-proof

  • Bij iedere activiteit willen we de kinderen veel plezier en positieve ervaringen meegeven. We hebben daarom een aantal zaken die we elke keer weer voor ogen houden wanneer we invulling geven aan een activiteit.
  • Er zijn niet teveel kinderen. We hebben een maximum van 25 kinderen. Dit aantal hebben we nog niet gehaald, gemiddeld doen er 20 kinderen mee.
  • De activiteiten zijn autiproof en voorbereid met een draaiboek. De spellen en activiteiten zijn eigenlijk nooit te moeilijk qua fysieke sportiviteit of sociaal emotioneel kunnen van de kinderen. Bj het bedenken van de spellen hebben we het motto "eenvoud is meer plezier".
  • Kinderen worden in kleine groepjes ingedeeld. De groepjes krijgen een eigen afbeelding, symbool. De prikkels en sociale uitdaging worden hiermee verlaagd.
  • We gebruiken dezelfde structuur, zoals een aftekenlijst, posten met plaatjes van themafiguren om de activiteiten voor de kinderen aantrekkelijk te maken en te motiveren om mee te doen. Zo gebruiken we plaatjes om de spellen aan te duiden en gebruiken we geen nummers, want deze suggereren een volgorde.
  • Kinderen kunnen vooraf goed voorbereid worden door de ouders We sturen vooraf informatie over wanneer en wat we gaan doen. Informatie over groepsverdeling, thema en inhoud van de spelletjes wordt vooraf naar de ouders gestuurd om hun kinderen voor te bereiden of eventuele spanning te verminderen. Ook op de middag zelf zorgen we dat deze informatie beschikbaar is.
  • Voor ouders is het mogelijk om zonder veel voorbereiding de kinderen te begeleiden bij het spel.